Samuël

Waar is jouw hart vol van? Ik kan me voorstellen dat je hart momenteel vol zit met vragen over het corona-virus. Word ik ziek? Hoe zal het in de toekomst gaan? Wanneer mag ik weer naar school?

Vandaag gaan we kijken naar iemand uit de Bijbel: Samuël. Hij was nog jong en leefde in een wereld die niet naar de Heere God luisterde. Zijn land was in oorlog met de Filistijnen. Het was een moeilijke tijd. Net als nu. Maar waar was zijn hart vol van? …

… ’t Is nacht. Samuël slaapt. Maar opeens wordt hij wakker van een stem: ‘Samuël!’ Snel loopt hij naar de oude priester Eli toe. Allebei wonen ze in de tabernakel, het huis van God. Hij zegt: ‘Hier ben ik, u heeft mij geroepen.’ Maar Eli antwoordt: ‘Ik heb je helemaal niet geroepen, jongen. Ga maar weer slapen.’ Dit gebeurt nog twee keer. Ze begrijpen allebei niet wat er aan de hand is. Maar dan beseft Eli dat het de Heere God is die Samuël roept. Als Samuël voor de vierde keer de stem hoort, zegt hij: ‘Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’ Hij luistert goed naar wat de Heere God hem te vertellen heeft. Doe jij dat ook? De Heere God spreekt nu niet meer met een directe stem, maar Hij wil ons wel dingen leren en vertellen door Zijn Woord, de Bijbel. Luister jij daarnaar? God wil ons ook iets leren door de dingen die in de wereld gebeuren. Dat is ook Zijn roepstem. De Heere God vraagt aan jou: ‘Waar is jouw hart vol van? Is je hart vol van liefde tot Mij? Ben je gehoorzaam en luister je naar Mijn stem?’ Elke keer als je iets uit de Bijbel leest of hoort, mag je bidden: ‘Spreek tot mij, Heere.’ Er is een lied in de Bijbel wat zingt: Heere, maak mij Uw wegen bekend. Door Uw Woord en door Uw Heilige Geest. Dat wil de Heere God nog doen. Ook in deze moeilijke tijd, waarin je hart vol zit met vragen.

Bijbel

Dit verhaal komt uit de Bijbel, je kunt het vinden in 1 Samuël 3.

Vragen:

  1. Waar woonde Samuel?
  2. Hoe vaak hoort hij Gods stem?
  3. Wanneer hoor jij Gods stem?
  4. Waar is jouw hart vol van?

Zingen

Kleurplaat

Hier vindt je een kleurplaat over Samuël die geroepen wordt.